For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Προοίμιο

 1. Το snr-community.org είναι μια βάση δεδομένων, όπου οι κάτοχοι εξοπλισμού μπορούν να συμμετέχουν με την θέλησή τους για την καταγραφή του εξοπλισμού τους.
 2. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά της Αρχές αλλά ούτε και τον ρόλο οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας.
 3. Σκοπός της κοινότητας είναι οι συμμετέχοντες να καταγράψουν τα στοιχεία του εξοπλισμού τους, με σκοπό σε περίπτωση απώλειας αυτού, να είναι δυνατή η δημοσίευση της απώλειας αλλά και η δυνατότητα ανεύρεσης του.
 4. Μετά από την απώλεια (κλοπή/ληστεία/απώλεια) του εξοπλισμού, ο κάτοχος μπορεί να ‘’σημαδέψει’’ τον εξοπλισμό που έχει χαθεί/κλαπεί, έτσι ώστε ο πιθανός αγοραστής να μην πέσει θύμα εξαπάτησης και αγοράς κλεμμένου προϊόντος, όπως επίσης να μπορεί να βρεθεί ο νόμιμος κάτοχος.
 5. Αυτό γίνεται με τον έλεγχο του σειριακού αριθμού κάθε προϊόντος, τα αποτελέσματα βγάζουν το όνομα του κατόχου. Έτσι ο πιθανός αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον κάτοχο μέσω e-mail.
 6. Το snr-community.org σε καμία περίπτωση δεν έχει ανάμιξη στην επικοινωνία μεταξύ 2 μελών. Ούτε έχει καμία νομική ή άλλη ευθύνη για την συναλλαγή ή την επικοινωνία μεταξύ 2 ή περισσοτέρων μελών της κοινότητας. Αρμόδιες είναι μόνο οι Αρχές κάθε χώρας.
 7. O χρήστης είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων του.
 8. Σκοπός της κοινότητας snr-community.org είναι να παρέχει, στους φωτογράφους/εικονολήπτες κι οχι μόνο , προστασία για τις φωτογραφικές μηχανές, τους φακούς και γενικά τον εξοπλισμό τους. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της snr-community.org, οι χρήστες μπορούν εύκολα να καταχωρήσουν τον εξοπλισμό τους, να αναφέρουν κλοπές άμεσα και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν γίνει προσπάθεια τα χαμένα αντικείμενα  να πωληθούν ή όταν βρεθούν. Η snr-community.org συμβάλλει στην καταπολέμηση των κλοπών, χάρη στην πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσσουν και να διαχειρίζονται πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό τους εύκολα.

 

Όροι χρήσης

 1. Για την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ο επισκέπτης πρέπει να αποδεχτεί τους παρακάτω όρους και εφόσον τους κατανοεί και τους αποδέχεται πλήρως, μόνο και μόνο τότε μπορεί να συνεχίσει και να προβεί σε κάποια καταχώριση. Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης που αναγράφονται και να τους αποδεχτεί. Η snr-community.org μπορεί να τροποποιήσει, να αφαιρέσει η να προσθέσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση τους παρόντες όρους καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση επίσης. Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη, ο οποίος αντιλαμβάνεται και αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Απαγορεύεται η χρήση σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων σαν σύνολο. Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου. Οφείλει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 2. Ο χρήστης για να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα για την καταχώρηση του εξοπλισμού του), πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό. Δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είναι ακριβή και πλήρη και ότι θα τα διατηρεί ενημερωμένα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του «ονόματος χρήστη» και των κωδικών πρόσβασής του και για όλες τις ενέργειες που γίνονται από τον λογαριασμό του. Συμφωνεί ότι, σε περίπτωση υποψίας για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση στον λογαριασμό του, θα ενημερώσει άμεσα την snr-community.org. Η snr-community.org έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε όνομα χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
 3. Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες εφόσον συμμορφώνεται με τους κανόνες της snr-community.org. Αν η snr-community.org κρίνει ότι έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους κανόνες παρακάτω ή αλλού, έχει το δικαίωμα να διακόψει την από μέρους του χρήση των Υπηρεσιών και να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρεί σκόπιμη. Κάθε χρήστης δέχεται ότι δεν θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες: i) δεν θα υποκλέψει την ταυτότητα φυσικών ή νομικών προσώπων και ότι δεν θα δώσει στην snr-community.org λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες, ii) δεν θα αφαιρέσει σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικά σήματα ή άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας που περιέχονται ή εμφανίζονται σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου, iii) δεν θα διανείμει, αδειοδοτήσει, πουλήσει ή μεταβιβάσει τις Υπηρεσίες, μέρος αυτών, όπως για παράδειγμα κώδικα υπολογιστή, ή Περιεχόμενο, iv) δεν θα προβεί σε ανάστροφη μηχανίκευση (reverse engineering), αποσυμπίληση (de-compilation) ή προσπάθεια αναπαραγωγής του πηγαίου κώδικα του λογισμικού ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών, v) δεν θα επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή τους υπολογιστές, τους διακομιστές και τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες, vi) δεν θα διερευνήσει, ελέγξει μέσω σάρωσης ή δοκιμάσει την τρωτότητα των συστημάτων ή των δικτύων που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και δεν θα παραβιάσει ή παρακάμψει τα μέτρα ασφαλείας της snr-community.org, vii) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση ή αναζητήσει, ούτε θα επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση ή να αναζητήσει, τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοματοποιημένο ή άλλον) πέρα από τις επί του παρόντος διαθέσιμες, δημοσιευμένες διασυνδέσεις, viii) δεν θα παρέμβει ή παρεμποδίσει τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται με τις Υπηρεσίες (όπως μέσω της μετάδοσης worm, ιών, spyware, κακόβουλου λογισμικού ή άλλου υλικού βλαβερής φύσης) ix) δεν θα χρησιμοποιήσει τεχνικές spamming, ηλεκτρονικού ψαρέματος, pharming, ψευδών μηνυμάτων, χρήσης ιών τύπου spider, crawl ή scrape στις Υπηρεσίες, x) δεν θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο για παράνομους ή μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, xi) δεν θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο για να παραβιάσει δικαιώματα πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας, xii) δεν θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες για να παρενοχλήσει, δυσφημίσει, συκοφαντήσει ή να εκφοβίσει και δεν θα μεταδώσει, αποθηκεύσει ή προβάλει Περιεχόμενο που είναι κακόβουλο, ενοχλητικό, πορνογραφικό, προσβλητικό, άσεμνο ή ρατσιστικό, xiii) δεν θα κάνει διαφήμιση, ψάρεμα πελατών ή αναμετάδοση διαφημίσεων μέσω των Υπηρεσιών χωρίς την έγκριση της snr-community.org και xiv) δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια ή δραστηριότητα που η snr-community.org κρίνει ότι έρχεται σε σύγκρουση με το πνεύμα ή τον σκοπό των Υπηρεσιών ή των παρόντων Όρων.
 4. Ο χρήστης με την υποβολή Περιεχομένου, δηλώνει ότι το Περιεχόμενο και η υποβολή αυτού: i) δεν παραβιάζει οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή νόμο ή συμβατικό περιορισμό, ii) δεν παραβιάζει, εκμεταλλεύεται ή υποσκάπτει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων, του απορρήτου, της προσωπικότητας, ή άλλων ατομικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, iii) δεν περιλαμβάνει λανθασμένα, ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία και iv) δεν περιέχει ιούς, adware, spyware, worms, ή άλλο κακόβουλο κώδικα. Επίσης, δηλώνει ότι έχει το δικαίωμα, την ισχύ και την εξουσία να εκχωρεί τα δικαιώματα που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση όσον αφορά το Περιεχόμενο που δημιουργεί εσείς ο ίδιος ο χρήστης.
 5. Ενδέχεται η snr-community.org να ζητήσει από τους χρήστες να επαληθεύσουν και να εγγυηθούν ότι συγκεκριμένο Περιεχόμενο που υποβάλλεται από αυτούς και αφορά εξοπλισμό, είναι ακριβές, ενημερωμένο και πλήρες. Για παράδειγμα, η snr-community.org ενδέχεται να ζητήσει έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως σειριακό αριθμό ή αποδείξεις, που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία. Οι πληροφορίες και το Περιεχόμενο που πρέπει να υποβληθεί ορίζεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της snr-community.org.
 6. Κάθε χρήστης διατηρεί τα δικαιώματά σας επί του Περιεχομένου που υποβάλλει στις Υπηρεσίες της snr-community.org. Ωστόσο, παραχωρεί στην snr-community.org (και σε όσους αυτή ορίζει) παγκόσμια, μη αποκλειστική, μεταβιβαζόμενη, δωρεάν, διαρκή, αμετάκλητη άδεια (με δικαίωμα υποαδειοδότησης) για χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση και προβολή του Περιεχομένου που υποβάλλεται με κάθε μέσο ή μέθοδο διανομής (που υπάρχουν τώρα ή που θα αναπτυχθούν στο μέλλον) αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς: (i) την παροχή των Υπηρεσιών και (ii) τη βελτίωση των Υπηρεσιών. Οι παρατηρήσεις, τα σχόλια ή οι προτάσεις που υποβάλλουν οι χρήστες στην snr-community.org γίνονται σε εθελοντική βάση και η snr-community.org έχει το δικαίωμα να τα αξιοποιήσει όπως αυτή θεωρεί σκόπιμο, χωρίς καμία υποχρέωση προς τους χρήστες.
 7. Η από μέρους του χρήστη αξιοποίηση του Περιεχομένου της snr-community.org γίνεται με δική του ευθύνη. Η snr-community.org μπορεί να προβαίνει σε εύλογα βήματα για να διασφαλίζει ότι το Περιεχόμενο που δημιουργείται είναι ακριβές και ενημερωμένο. Ωστόσο, δεν υποστηρίζει, διατείνεται ή εγγυάται ότι το εν λόγω Περιεχόμενο είναι πλήρες, αληθές ή αξιόπιστο. Η snr-community.org δεν φέρει καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων ή παραλείψεων του Περιεχομένου) ή για απώλειες ή ζημίες που απορρέουν από τη χρήση ή την αξιοποίηση του εν λόγω Περιεχομένου.
 8. Η snr-community.org έχει το δικαίωμα, αλλά οχι την υποχρέωση, να ελέγχει, να επεξεργάζεται, να αρνείται την ανάρτηση, να περιορίζει, να διαγράφει, να απενεργοποιεί την πρόσβαση ή να καθιστά με άλλους τρόπους το Περιεχόμενο μη διαθέσιμο, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου που υποβάλλουν οι χρήστες, χωρίς ειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.
 9. Ο χρήστης για να αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες της snr-community.org πρέπει να έχει συνδρομή επί πληρωμή. Το κόστος της συνδρομής και οι σχετικοί όροι ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διακριτική ευχέρεια της snr-community.org. Η ισχύουσα τιμή για τις υπηρεσίες του snr-community.org είναι 6,50€ ανά καταχώρηση αντικειμένου, που δίνει στο χρήστη την καταχώρηση ενός αντικειμένου για 1 χρόνο. Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές και συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α, καθώς η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της. Οι πληρωμές γίνονται μέσω PayPal, ή με μεταφορά του ποσού από τον τραπεζικό του χρήστη προς τον λογαριασμό snr-community.org που διατηρεί στην Vivawallet. Κάθε φορά που κάνετε εγγραφή για συνδρομή ή εξουσιοδοτείτε με άλλον τρόπο τη χρέωση της μεθόδου πληρωμών που έχετε επιλέξει, εξουσιοδοτείτε ρητά το Paypal να προχωρήσει σε χρέωση της μεθόδου πληρωμών με το εγκεκριμένο ποσό ή μεταφέρει ο ίδιος το εγκεκριμένο ποσό από τον λογαριασμό του στον λογαριασμό της snr-community.org. Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από διατραπεζική συναλλαγή, επιβαρύνουν τον χρήστη. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: Οι συναλλαγές με πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας συναλλαγών της Vivawallet και πραγματοποιούνται μόνο σε ΕΥΡΩ (€). Tο ποσό δεν περιλαμβάνει τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών. Για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω κάρτας, ο πελάτης ανακατευθύνεται στην πλατφόρμα της Viva όπου και συμπληρώνει τις πληροφορίες της κάρτας του. Η χρέωση της κάρτας γίνεται μόνο όταν γίνει έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της από το σύστημα συναλλαγών της συνεργαζόμενης τράπεζας. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο χρήστης θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή. Στην περίπτωση επιτυχούς συναλλαγής ή αποτυχίας, η Vivawallet ενημερώνει την ιστοσελίδα μας με έναν κωδικό απάντησης και δεν μας μεταβιβάζει στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τυχόν σφάλματα που προκύψουν ενώ ο χρήστης βρίσκεται στην σελίδα της Vivawallet δεν γίνονται γνωστά σε εμάς και δεν έχουμε καμία ευθύνη.
 10. Η snr-community.org σάς παρέχει προσωπική, μη εμπορική, μη μεταβιβαζόμενη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια για τη χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου, των ιδιόκτητων πρωτοκόλλων ή των πρωτοκόλλων που προστατεύονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καθώς και άλλου ιδιόκτητου υλικού που η snr-community.org σάς παρέχει στο πλαίσιο των Υπηρεσιών. Η άδεια παραχωρείται στους χρήστες αποκλειστικά για να μπορούν να χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών όπως παρέχονται από την snr-community.org, με τον τρόπο που συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους. Οι χρήστες πρέπει να συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, λήψη, αποστολή, ανάρτηση, προβολή, μετάδοση ή διανομή του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών, παρά μόνο αν υπάρχει ρητή έγκριση από την snr-community.org,
 11. Όλα τα δικαιώματα, η κυριότητα και τα συμφέροντα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο (με εξαίρεση το Περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες και άλλα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων) αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της snr-community.org. Οι Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων, καθώς και άλλη σχετική νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το εν λόγω Περιεχόμενο ανήκει στην snr-community.org ή χρησιμοποιείται σύμφωνα με την άδεια του κατόχου ή την ισχύουσα νομοθεσία ή ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι παρόντες Όροι δεν δίνει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε χρήστη να χρησιμοποιεί την επωνυμία της snr-community.org ή τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα ονόματα τομέων (domain name) και άλλα διακριτικά στοιχεία της επωνυμίας της snr-community.org. Η snr-community.org επιφυλάσσεται ειδικώς όλων των δικαιωμάτων που δεν εκχωρούνται ρητά στο παρόν.
 12. Η snr-community.org διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια τυχόν Περιεχόμενο που παραβιάζει τους Όρους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη προς τον χρήστη. Η snr-community.org θα απαντά σε ειδοποιήσεις για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων που συμμορφώνονται με τον νόμο και παρέχονται σε αυτήν καταλλήλως.
 13. Τα στοιχεία που παρέχουν οι χρήστες στην snr-community.org διέπονται από την πολιτική απορρήτου της snr-community.org. Η πολιτική απορρήτου, την οποία μπορούν να βρουν εδώ, ενσωματώνεται στην παρούσα σύμβαση εξ αναφοράς. Κατανοούν ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες συναινούν στη συλλογή και χρήση των στοιχείων τους, όπως περιγράφεται στην εν λόγω πολιτική.
 14. Οι εν λόγω Όροι ισχύουν έως την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από την snr-community.org. Κάθε χρήστης μπορεί να τερματίσει τη νομική συμφωνία με την snr-community.org σταματώντας να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες και απενεργοποιώντας τον λογαριασμό του, κατά περίπτωση. Δεν χρειάζεται να ενημερώσει την snr-community.org για τη διακοπή χρήσης των Υπηρεσιών. Η snr-community.org μπορεί να σταματήσει να παρέχει στον χρήστη τις Υπηρεσίες ή μέρος αυτών και να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Η snr-community.org μπορεί να διαγράψει οποιαδήποτε πληροφορία ή αρχεία που σχετίζονται με τον λογαριασμό του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου που έχει δημιουργήσει ως χρήστης, κατά την καταγγελία της παρούσας σύμβασης ή την απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Η παρούσα ενότητα δεν επηρεάζει το δικαίωμα της snr-community.org να αλλάζει, περιορίζει ή διακόπτει την παροχή των Υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 15. Κάθε χρήστης πρέπει να διαβάσει την συγκεκριμένη ενότητα προσεκτικά καθώς περιορίζει την ευθύνη της snr-community.org και των μητρικών, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της, και των στελεχών, των διευθυντών, των εργαζομένων, των αντιπροσώπων, των εκπροσώπων, των συνεργατών και των δικαιοπαρόχων της (συλλογικά, «Οντότητες της snr-community.org»). Κάθε μία από τις παρακάτω υποενότητες ισχύει στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η αποποίηση άρρητων εγγυήσεων ή ο περιορισμός της ευθύνης σε συμβόλαια. Συνεπώς, το περιεχόμενο αυτής της ενότητας ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Καμία πρόβλεψη της παρούσας ενότητας δεν αποσκοπεί στον περιορισμό τυχόν δικαιωμάτων σας που δεν περιορίζονται από τη νομοθεσία.
 16. Η χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Συμφωνεί ότι οι Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο παρέχονται σε αυτόν «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ». Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, Οι Οντότητες της snr-community.org ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΑΡΡΗΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Οι Οντότητες της snr-community.org δεν παρέχουν καμία εγγύηση και αποποιούνται κάθε ευθύνη σχετικά με τα εξής: (i) την ποιότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, τη διαθεσιμότητα την κατάλληλη χρονική στιγμή, την ασφάλεια ή την αξιοπιστία των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου, (ii) τυχόν βλάβες στο σύστημα υπολογιστή οποιουδήποτε χρήστη, απώλεια δεδομένων ή άλλες βλάβες που προκαλούνται από την πρόσβαση σε ή από την χρήση των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου, (iii) τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης ή μετάδοσης Περιεχομένου και άλλων στοιχείων επικοινωνίας που διατηρούνται από τις Οντότητες της snr-community.org και (iv) αν οι Υπηρεσίες θα πληρούν τις απαιτήσεις του χρήστη και αν θα είναι διαθέσιμες κατά τρόπο αδιάλειπτο, έγκαιρο, ασφαλή και χωρίς σφάλματα. Δεν προκύπτει καμία εγγύηση από τις συμβουλές ή τις πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που αποκτάτε από τις Οντότητες της snr-community.org ή μέσω των Υπηρεσιών, αν δεν εκφράζεται ρητά στο παρόν.
 17. Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους ή πόρους τρίτων ή να καθιστούν με άλλους τρόπους διαθέσιμους πόρους τρίτων. Οι Οντότητες της snr-community.org δεν φέρουν ευθύνη σχετικά με τα εξής: (i) τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια των εν λόγω ιστότοπων ή πόρων ή (ii) το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ή διατίθενται στους εν λόγω ιστότοπους ή πόρους τρίτων. Οι σύνδεσμοι προς τους εν λόγω ιστότοπους ή πόρους δεν υποδηλώνουν έγκρισή αυτών ή του περιεχομένου, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται σε αυτούς ή από τρίτους, από τις Οντότητες της snr-community.org. Ο χρήστης αποδέχεται κάθε ευθύνη και αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση των εν λόγω ιστότοπων ή πόρων.
 18. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: Η χρήση των υπηρεσιών μας απευθύνεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα μας. Η εταιρεία λόγω της νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να υποχρεώσει τον χρήστη να εισάγει την ημερομηνία γέννησης του μιας και δεν είναι απαραίτητο στοιχείο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Την αποκλειστική ευθύνη αυτή αναλαμβάνει ο χρήστης.
 19. Στην snr-community.org προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας. Χρησιμοποιούμε SSL για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του διαδικτύου, ώστε κάθε επικοινωνία με τον server να είναι κωδικοποιημένη. Επίσης για την διασφάλιση των δεδομένων των χρηστών μας, προτείνουμε για λόγους ασφαλείας και μόνο, οι χρήστες μας να αλλάζουν τακτικά το password τους και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, καθώς και την κοινοποίηση των κωδικών αυτών σε τρίτους.
 20. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS): Δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία ή συναλλαγή του επισκέπτη η χρήστη με τους τρίτους παροχής υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα μας, όποιοι και είναι αυτοί και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική ή χρηματική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Στην ιστοσελίδα μας περιέχονται σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών-επισκεπτών-μελών προκύψει, ως προς την χρήση αυτών των συνδέσμων ή ιστότοπων διότι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας. Αυτό συνεπάγεται πως για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την χρήση ή την επίσκεψη προς τους ιστότοπους αυτούς, ο επισκέπτης – χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους. Η οποιαδήποτε ευθύνη είτε αστική είτε ποινική υπάρχει ή προκύψει , την φέρουν οι ίδιοι οι δικτυακοί τόποι ή ιστότοποι και για την επίλυση, είναι υπεύθυνοι η επισκέπτες–χρήστες και οι ίδιοι οι δικτυακοί τόποι ή ιστοτοποι. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε για το περιεχόμενο, την ασφάλεια χρήσης ή συναλλαγών και τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων αυτών.
 21. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Δικαίωμα υπαναχώρησης από το snr-community.org με επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί, μπορεί να γίνει κατόπιν αίτησης μέχρι και 5 ημέρες, από την ημέρα επιβεβαίωσης της καταχώρησης του πελάτη, ΜΟΝΟ εφόσον δεν έχει υπάρξει τροποποίηση στο αρχικό status του δηλωθέντος εξοπλισμού (δηλ. δεν έχει δηλωθεί “XAMENO) και με την εξής διαδικασία:
  • Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί η αντίστοιχη φόρμα υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμη στις υπηρεσίες της κοινότητας.
  • Εντός 10 εργάσιμων ημερών το snr-community.org, υποχρεούται να έχει διαγράψει τα στοιχεία και το προφίλ του χρήστη όπως επίσης και να έχει επιστρέψει τα χρήματα.
  • Από την στιγμή που θα σταλεί ηλεκτρονικά η αίτηση υπαναχώρησης από τον πελάτη, η συμμετοχή του στην κοινότητα του snrcommunity.org θεωρείται λήξασα.
  • Αν υπάρξει, κατά δήλωση του πελάτη, απώλεια του εξοπλισμού του μετά την αποστολή της προαναφερθείσας δήλωσης υπαναχώρησης και μέχρι την επιστροφή των χρημάτων και την διαγραφή της καταχώρησης, η snr-commutnity.org, ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να μην προχωρήσει στην διαγραφή της καταχώρησης και του προφίλ του χρήστη.
  • Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει να ξανακάνει εγγραφή στην snr-community.org, μετά την διαδικασία της διαγραφής θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου αίτηση καταχώρησης του εξοπλισμού. Βασική κι ανέκκλητη προϋπόθεση για την επανεισαγωγή του στην κοινότητα με εξοπλισμό που έχει χαθεί είναι να αποστείλει με e-mail αντίγραφο της δήλωσης απώλειας από τις αρμόδιες Αρχές.
 22. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ snr-community.org ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (i) ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, (ii) ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, (iii) ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (iv) ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή (v) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ snr-community.org ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ Ή ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ.
 23. Με το παρόν ο χρήστης απαλλάσσει τις Οντότητες της snr-community.org από αξιώσεις, απαιτήσεις, ζημίες, ευθύνη, έξοδα και απώλειες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που διεκδικούν τρίτα μέρη και τα οποία προκύπτουν από τα εξής: (i) την από μέρους σας χρήση ή λανθασμένη χρήση των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου, (ii) την από μέρους του χρήστη παραβίαση των παρόντων Όρων, (iii) τυχόν παρερμηνεία από μέρους του χρήστη της παρούσας σύμβασης και (iv) τις δραστηριότητές του χρήστη που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο. Οι Οντότητες της snr-community.org διατηρούν το δικαίωμα να αναλάβουν την αποκλειστική υπεράσπιση και έλεγχο όλων των θεμάτων που υπόκεινται σε αποζημίωση από πλευράς του χρήστη.
 24. Η snr-community.org ενδέχεται να διακόψει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή των Υπηρεσιών (ή των λειτουργιών των Υπηρεσιών) προς τον χρήστη ή γενικά προς τους χρήστες και να μην είναι σε θέση να τους ειδοποιήσει. Επιπλέον, η snr-community.org μπορεί να τροποποιήσει τις Υπηρεσίες (ή τις λειτουργίες των Υπηρεσιών) κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι νέες λειτουργίες θα διέπονται επίσης από τους παρόντες Όρους.
 25. Τυχόν αδυναμία της snr-community.org να θέσει σε ισχύ δικαιώματα ή διατάξεις των παρόντων Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από τα συγκεκριμένα δικαιώματα ή διατάξεις. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων (ολόκληρη ή εν μέρει) κριθεί μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη θα περιοριστεί ή θα καταργηθεί στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό. Οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν πλήρως.
 26. Η snr-community.org ενδέχεται να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους ανά διαστήματα. Η επικαιροποιημένη έκδοση αυτών θα είναι πάντα διαθέσιμη εδώ. Εάν η αναθεώρηση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της snr-community.org, είναι υλική, η snr-community.org θα ενημερώσει τους χρήστες με την αποστολή email στη διεύθυνση email που συνδέεται με τον λογαριασμό τους ή με την ανάρτηση ενημέρωσης στον ιστότοπο. Στο πλαίσιο της πρόσβασής των χρηστών στις Υπηρεσίες, συμφωνούν να επιστρέφουν εδώ ανά διαστήματα και να ελέγχουν αν έχει γίνει αναθεώρηση των Όρων. Αν εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μετά την εφαρμογή των εκάστοτε αναθεωρήσεων, δέχονται τους αναθεωρημένους Όρους.
 27. Οι Όροι του παρόντος διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του περιεχομένου της snr-community.org, υπόκειται υποχρεωτικά σε διαδικασία διαιτησίας στην Ελλάδα και σύμφωνα με το ελληνικό Δίκαιο. Αν κάποιος από τους όρους που αναγράφονται κριθεί άκυρος τότε αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Για οποιασδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας snr-community.org είτε σχετικά με την εφαρμογή ή με την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης αρμόδια για την επίλυση είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.
 28. Ο έλεγχος και η διαχείριση των Υπηρεσιών γίνεται από την Ελλάδα. Οι Υπηρεσίες δεν υπόκεινται στη νομοθεσία ή τη δικαιοδοσία χωρών ή επικρατειών εκτός της Ελλάδας. Η snr-community.org δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες ή κατάλληλες για χρήση σε κάποια συγκεκριμένη δικαιοδοσία. Οι Υπηρεσίες δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από τρίτους σε δικαιοδοσίες ή χώρες όπου η διανομή ή η χρήση τους θα ήταν παράνομη. Η snr-community.org διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών προς κάποιο φυσικό πρόσωπο ή σε κάποια γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
 29. Οι παρόντες Όροι και η πολιτική απορρήτου αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική σύμβαση ανάμεσα στην snr-community.org και τον χρήστη όσον αφορά τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο (με εξαίρεση τυχόν ξεχωριστές συμβάσεις τις οποίες ρητά υπογράφει ο χρήστης με την snr-community.org συμπληρωματικά σε ή αντί των παρόντων Όρων). Η παρούσα σύμβαση υπερέχει και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενες συμβάσεις ανάμεσα στην snr-community.org και τον χρήστη όσον αφορά τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο.
Top

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να λειτουργήσει σωστά και να βελτιώσει την εμπειρία σας. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την σελίδα αυτή, παρακαλώ αποδεχτείτε τα cookies και την πολιτική απορρήτου.

Privacy Settings saved!
Privacy settings

When you visit a website, it may store or read information from your pc with the form of cookies. Read more about cookies and settings here.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Χρησιμοποιούμε το WooCommerce ως σύστημα αγορών. Για επεξεργασία καλαθιού και παραγγελίας θα αποθηκευτούν 2 cookies. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Απόρριψη όλων
Αποδοχή όλων